OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO

  • Drukuj
Nr WAB.7336-006/10 z dnia 22 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Przebudowa ul. Goplany w Marklowicach”,
która realizowana będzie w obrębie Marklowice Dolne, w jednostce ewidencyjnej Marklowice na działkach o numerach geodezyjnych:

931/20, 1085/68, 1099/67, 1104/67, 78, 85, 1055/77, 1052/83, 781/134, 131, 909/147, 545/221, 1130/149, 548/150, 923/150, 924/150, 1077/149, 904/149, 914/150, 1127/150, 1209/150, 1219/147, 1218/150, 1228/149, 773/150, 505/149, 774/150, 738/149, 1073/13, 564/13, 2101/12, 2836/13, 2136/12, 1268/34, 1269/34, 1264/35, 1267/34, 2309/34, 931/65, 1265/35, 930/64, 2365/65, 1227/149, 1609/64, 2367/65, 1848/80, 1847/80, 1818/80, 1180/375, 1236/80, 2325/80, 2099/80, 2081/111, 1129/149.

oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością przebudowy infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej:

1130/149, 1077/149, 1105/147, 1126/147, 929/63, 930/64.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pokój 305 w godz. 7.30 – 15.30, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.