Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 26 listopad 2014

Wycieczka Towarzystwa Miłośników Marklowic do Ołomuńca w Czechach.

051W dniu 18 października b.r. miała miejsce wycieczka Towarzystwa Miłośników Marklowic do Ołomuńca. Jesienna aura wspaniale dopisała i uczestnicy mogli przespacerować się leśną trasą do miejsca, gdzie eksponowane jest źródło rzeki Odry.
Z kolei odwiedzony Ołomuniec stanowi szczególną miejscowość na mapie Czech. Przez wiele wieków miasto było historyczną stolicą Moraw. Tutaj zachowało swą świetność kilka kościołów epoki baroku, ponadto gotyckich i romańskich, oraz wiele innych imponujących zabytków budownictwa i rzeźby. Ołomuniec stanowi również funkcjonującą od wieków do chwili obecnej - stolicę kościelną dla katolickiej archidiecezji ołomunieckiej i dla diecezji kościoła husyckiego. Tutaj działa uniwersytet założony w średniowieczu jako drugi po uniwersytecie praskim. Podczas wojny trzydziestoletniej wojska szwedzkie zdobyły Ołomuniec. Było to w roku 1642. Odtąd miasto utraciło swoje wcześniejsze znaczenie na rzecz Brna.

Czytaj więcej: Wycieczka Towarzystwa Miłośników Marklowic do Ołomuńca w Czechach.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice na udzielenie świadczenia usług zdrowotnych na 2015 rok.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marklowice ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert
na udzielenie świadczeń zdrowotnych


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z póź, zm.)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:
1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
Gmina Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice

2. Przedmiot konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Elektromasażu dorosłych i dzieci oraz zakupu szczepionki i szczepienia dzieci w wieku przedszkolnym przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
2. Szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym szczepionką
czterowalentną – dziewczyny z II klasy gimnazjum.

Czytaj więcej: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice na udzielenie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2015 roku

Wójt Gminy Marklowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie rozwoju sportu.


I.Cel publiczny realizowanych zadań

Celem publicznym realizowanych zadań jest poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

II.Wysokość środków na realizację zadania w roku 2014 wynosiła 70.308,00 złotych

III.Zasady przyznania dotacji

1.Konkurs adresowany jest do podmiotów, działających na obszarze Gminy Marklowice i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2.Wnioski należy składać od 19.11.2014 – 19.12.2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice.

Czytaj więcej: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie...

Ogłoszenie Otwartego Kunkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji" oraz "upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" na rok 2015.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marklowice na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.


I. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadań publicznych określonych w Uchwale Rady Gminy Marklowice Nr XLVIII/241/14/ z dnia 6 listopada 2014 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

II. Rodzaje zadań:
1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
2. kultura fizyczna i sport

Czytaj więcej: Ogłoszenie Otwartego Kunkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie "kultura,...

Zapytanie ofertowe- Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych(I)

logo

Marklowice, dn. 17.11.2014 r.Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZAPYTANIE OFERTOWEOśrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych " dla 6 uczestniczek projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe- Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych(I)

Zapytanie ofertowe Kierowca - operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej(I)

logo

 

Marklowice, dn. 17.11.2014 r.Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Kierowca – operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej" dla 2 uczestników projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe Kierowca - operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej(I)

Wyniki wyborów do Rady Gminy Marklowice

Protokoły Gminnej Komisji Wyborczej

pdf logosmPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW RADY GMINY MARKLOWIEC

Protokoły z Okręgowych Komisji Wyborczych z wyborów do Powiatu i Sejmiku

OKW 1 Sejmik Powiat

OKW 2 Sejmik Powiat

OKW 3 Sejmik Powiat

OKW 4 Sejmik Powiat

Oficialne Wyniki Znajdują się na KBW.GOV.PL

Okręg nr 1

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 MIKA Wiesław Benedykt lat 37, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  118
31 1 BRYCHCY Andrzej Alojzy lat 63, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  19

 

Okręg nr 2

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 SZKATUŁA Radosław Paweł lat 30, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  48
31 1 GRZESIK Czesław Józef lat 45, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  49
35 1 KĄDZIELA Aleksander lat 40, zam. Marklowice KWW Aleksander Kądziela  73

 

Okręg nr 3

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosówi
30 1 MROZEK Czesław lat 57, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  112
31 1 KLAJA Henryk lat 61, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  96

 

Okręg nr 4

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 JASEK Michał lat 36, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  35
31 1 FILIPOWSKI Marian Piotr lat 61, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  86

 

Okręg nr 5

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
28 1 MACHNICA Teresa lat 66, zam. Marklowice KWW Teresa Machnica  69
30 1 ANTOŃCZYK Krzysztof Stanisław lat 42, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  48
31 1 RĄCZKA Elżbieta lat 55, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  68

 

Okręg nr 6

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 PUPEK Sylwester Robert lat 33, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  40
30 1 SALACH Robert Zenon lat 24, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  52
31 1 KOCJAN Tadeusz Antoni lat 67, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  45

 

Okręg nr 7

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
28 1 NAWRAT Krystyna Marta lat 56, zam. Marklowice KWW Teresa Machnica  55
29 1 HEJCZYK Tomasz Robert lat 41, zam. Marklowice KW Ruch Autonomii Śląska  14
30 1 WIECZOREK Katarzyna Wiktoria lat 22, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  13
31 1 MAŃKA Jarosława lat 47, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  93

 

Okręg nr 8

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 FOJCIK Piotr Szymon lat 32, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  29
29 1 SOBIK Arkadiusz lat 38, zam. Marklowice KW Ruch Autonomii Śląska  30
31 1 PĘKAŁA Piotr Józef lat 48, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  84

 

Okręg nr 9

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 ANDRUSZKIEWICZ Dorota Wiktoria lat 27, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  38
31 1 KLOCEK Krystyna Franciszka lat 59, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  94

 

Okręg nr 10

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 FOJCIK Lucjan Franciszek lat 54, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  16
30 1 BRZÓSKA Łukasz Dawid lat 33, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  27
31 1 KOWOL Józef lat 71, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  64
33 1 POLAK Danuta lat 55, zam. Marklowice KWW Danuta Polak-Pawliczek  43
34 1 NACZYŃSKI Łukasz lat 30, zam. Marklowice KWW Łukasza Naczyńskiego  44

 

Okręg nr 11

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 FOJCIK Iwona Bernadeta lat 43, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  64
30 1 WITA Łukasz Franciszek lat 31, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  28
31 1 MOKROSZ Marian Antoni lat 47, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  41
32 1 KOMOREK Wojciech Grzegorz lat 30, zam. Marklowice KWW Wojciecha Komorka  68

 

Okręg nr 12

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 WESOŁY Jerzy lat 60, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  42
30 1 KLIMCZAK Tomasz Łukasz lat 34, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  54
31 1 RDUCH Gabriel Józef lat 56, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  65

 

Okręg nr 13

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 KUBALA Tomasz lat 39, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  82
31 1 CHRÓSZCZ Damian lat 57, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  74

 

Okręg nr 14

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosówi
30 1 SZULIK Barbara Gabriela lat 43, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  44
31 1 BURSZCZYK Piotr Paweł lat 58, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  55

 

Okręg nr 15

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 MARCOL Joanna Justyna lat 39, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  15
31 1 ZAJĄC Piotr Leszek lat 33, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  118

Więcej artykułów…

  1. Wyniki wyborów na Wójta Gminy Marklowice
  2. Frekwencja wyborcza
  3. Linia nr 2
  4. XXII Gwarki Marklowickie
  5. Marklowice w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

Strona 1 z 5

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory2014

 

Otwarcie rozbudowanej Szkoły SP 2

Dzień Edukacji Narodowej 2014

Kurier 93

93-1
  • Zarejestrowani kandydaci w okręgach wyborczych wg kolejności numerów wylosowanych list
  • Wybory w okręgach jednomandatowych

S I P

baner sip

 

Śmieci

 smiec-2
Tel. informacyjne

Deklaracje - 32 4592817

Informacje techniczne 32 4592835

Tereny pod stację

stacja

Tereny pod stację
benzynową

 

Budynek do wynajęcia

Pogoda

 

Miasta Partnerskie

Czechy - Stonava Francja -Barlin

 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00