Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 20 kwiecień 2014

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

życznenia net Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

Życzą Rada oraz Wójt Gminy Marklowice

ZASADY DZIAŁANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA PRZEMOCY DOMOWEJ WYMAGAJĄCEJ INTERWENCJI W STOSUNKU DO DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH TZW. PRZEMOCY GORĄCEJ

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej ( art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

czytaj załącznik

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE W 2014 r.

logo

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż w ramach realizacji tegorocznej edycji projektu systemowego pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została już wyłoniona grupa docelowa licząca 10 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie.

Czytaj więcej: INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE W 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH 2014r.

logo

 

 

 

Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Treningu umiejętności psychospołecznych   w 2 częściach, w łącznej liczbie 40 godzin zegarowych zajęć, dla 10-osobowej grupy uczestników projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  w gminie Marklowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE- TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH 2014r.

WÓJT GMINY MARKLOWICE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

WÓJT GMINY MARKLOWICE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Marklowicach ul. 160, 44-321 Marklowice
1. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:Read More

Czytaj więcej: WÓJT GMINY MARKLOWICE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

DOPŁATY DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Od 1 kwietnia do końca roku 2014 właścicielom nieruchomości na których zamieszkuje rodzina wielodzietna będą przysługiwały dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kto może się starać o dopłatę?
O dopłatę może starać się właściciel nieruchomości (czyli osoba zobowiązana do złożenia deklaracji), który spełnia następujące warunki:
- na nieruchomości zamieszkuje rodzina wielodzietna,
- na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na nieruchomości odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Czytaj więcej: DOPŁATY DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

100 lat Towarzystwa Śpiewu „Spójnia”

DSC 3227W styczniu br. minęła 100 rocznica powołania do Życia Towarzystwa Śpiewu „Spójnia"
w Marklowicach Dolnych. Nowo powstały chór dołączył do grona dynamicznie i Ŝywiołowo
rozwijającego się na przełomie XIX i XX wieku ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku.

Początki i działalność tworzących się chórów przypadały jeszcze na okres przynależności Górnego Śląska do państwa pruskiego. Towarzystwa śpiewacze borykały się wówczas z wieloma trudnościami i szykanami ze strony administracji państwa niemieckiego. Próby i lekcje śpiewu z konieczności musiały odbywać się w domach prywatnych, zabudowaniach gospodarczych lub latem na wolnym powietrzu. Przed pierwszą wojną światową uprawiano polski śpiew niemal konspiracyjnie, w sekcjach śpiewaczych, istniejących przy innych organizacjach, najczęściej kościelnych.

GALERIA FOTO Z OBCHODÓW 100 lecia CHÓRU

Czytaj więcej: 100 lat Towarzystwa Śpiewu „Spójnia”

Więcej artykułów…

  1. W Gminnej Bibliotece Publicznej można podziwiać wystawę haftu krzyżykowego Blandyny Karwot, która obejmuje obrazy wykonane haftem krzyżykowym.
  2. Konkurs na "Najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną"
  3. OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W 2014 r.
  4. Nowe Godziny Pracy Urzędu
  5. Gmina Marklowice nagrodzona!

Strona 1 z 3

S I P

baner sip

 

Śmieci

 smiec-2
Tel. informacyjne

Deklaracje - 32 4592817

Informacje techniczne 32 4592835

Tereny pod stację

stacja

Tereny pod stację
benzynową

 

Budynek do wynajęcia

Pogoda

 

Miasta Partnerskie

Czechy - Stonava Francja -Barlin

 

RPO

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00