Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 21 sierpień 2014

Konkurs Dożynkowy Na Ziemniak "Dziwoląg"

dziwolągZapraszamy Mieszkańców Marklowic do wzięcia udziału w konkursie dożynkowym na Ziemniak "Dziwoląg".  Szczegóły na plakacie.

Konkurs Dożynkowy Na "Najcięższą Bulwę Ziemniaczaną"

konkurs ziemiak 1Zapraszamy Mieszkańców Marklowic do wzięcia udziału w konkursie dożynkowym na "Najcięższą Bulwę Ziemniaczaną". Szczegóły na plakacie. 

Gimnazjalna Szkoła Aktywności

DSC 6375Gimnazjum w Marklowicach z dniem 1 sierpnia 2014 rozpoczęło realizację projektu „Gimnazjalna Szkoła Aktywności". Działania projektowe zakończą się 30 czerwca 2015 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
Całkowity koszt dofinansowania zaplanowanych działań wyniesie 172 200,60 zł.

W ramach projektu Szkoła organizować będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich uczniów. Stworzony zostanie Szkolny Ośrodek kariery oraz szereg warsztatów zawodoznawczych, szczególnie dla uczniów klas III. W ramach przyznanych środków uczniowie wyjeżdżać będą do szkół ponadgimnazjalnych, na Targi Edukacyjne i wycieczki do ciekawych miejsc. Rozpocznie działalność Gimnazjalne Centrum Aktywności, w ramach którego działać będzie koło filmowców i fotografików, koło dziennikarskie, koło miłośników rysunku, koło młodego odkrywcy i miłośników Pitagorasa. Dla uczniów uzdolnionych w zakresie języka angielskiego zorganizowane zostaną konwersacje z native speakerem. Uczniowie pojadą do teatrów i kin w Krakowie, Zabrzu i Rybniku, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w Katowicach, odwiedzą Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych brać będą udział w zajęciach wyrównawczych z różnych przedmiotów.

Czytaj więcej: Gimnazjalna Szkoła Aktywności

Szanowny Mieszkańcu!

Szanowny Mieszkańcu!

Gmina Marklowice rozpoczęła opracowywanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Celem tego programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych ze spalania paliw w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie gminy.
Na realizację tego programu, gmina planuje pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzyskane środki pozwolą na częściowe dofinansowanie modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkańców zainteresowanych taką pomocą.
W celu określenia potrzeb mieszkańców naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła przesyłamy do Państwa krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od tego czy zechcą Państwo wziąć udział w samym Programie. Dane zebrane podczas ankietyzacji pozwolą stworzyć podstawy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Marklowice oraz pozyskać środki zewnętrzne niezbędne do realizacji Programu.
Wypełnienie ankiety nie stanowi zobowiązania, a podanie danych kontaktowych umożliwi w przyszłości kontakt w sprawie dofinansowania wskazanych w ankiecie prac.
Wypełnione ankiety należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy pok. 202 bądź przesłać na adres urzędu: Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ankieta jest również dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Marklowicach:
www.marklowice.pl

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) - ankieta
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Wypoczynek Emerytów

IMG 1387brenna 032 1W czerwcu 52 emerytów z Marklowic wypoczywało na wczasach nad morzem w Mrzeżynie. W lipcu odbyli pielgrzymkę do Leśniowa i Częstochowy. 5 sierpnia pojechali na wycieczkę do ogrodów "Kapias" w Goczałkowicach-Zdroju, po czym odwiedzili również Brenną. W wycieczce tej uczestniczyło 90 osób między innymi ksiądz senior Kazimierz Kopeć.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MARKLOWICE

Marklowice, 5 sierpnia 2014 r.OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marklowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
II zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice"
w zakresie obszarów nr I-IINa podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice"w zakresie obszarów nr I-II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały nr XXXIII/181/13 Rady Gminy Marklowice z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium, zmienionej uchwałą nr XXXVI/189/13 Rady Gminy Marklowice z dnia 14 października 2013 r., w dniach od 13 sierpnia 2014 r. do 11 września 2014 r.,w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. nr 302, w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Marklowice www.marklowice.pl

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MARKLOWICE

Zapytanie ofertowe "Stylizacja paznokci i manicure"

logo

 

                                                                                              Marklowice, dn. 31.07.2014 r.

Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Stylizacja paznokci i manicure" dla 1 uczestniczki projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe "Stylizacja paznokci i manicure"

Zapytanie ofertowe "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu"

logo

                                                                        Marklowice, dn. 31.07.2014 r.Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPYTANIE OFERTOWEOśrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu" dla 1 uczestniczki projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu"

Więcej artykułów…

  1. Zapytanie ofertowe "Spawanie metodą MAG"
  2. Zapytanie ofertowe- Księgowość z obsługą programów księgowych i elementami kadr i płac
  3. Test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności
  4. Program "Rower dla niepełnosprawnego"
  5. TMM szlakiem zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Strona 1 z 5

Dni Marklowice 2014

Kurier 91

  • "Aplauz pierwszym wicemistrzem Polski"
  • Z działalności TMM

S I P

baner sip

 

Śmieci

 smiec-2
Tel. informacyjne

Deklaracje - 32 4592817

Informacje techniczne 32 4592835

Tereny pod stację

stacja

Tereny pod stację
benzynową

 

Budynek do wynajęcia

Pogoda

 

Miasta Partnerskie

Czechy - Stonava Francja -Barlin

 

RPO

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00